Sünnet Ehlini Fitne Çıkarmakla
İtham Edenlere Reddiye

Allâme Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh)’e şöyle soruldu:

−Oruç tutan Müslümanlardan bazı insanlar ezandan bir süre önce iftar ediyorlar. Bazıları da ezanla birlikte iftar ediyorlar. Bu iki grubun hükümleri nedir?

Allâme Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demiştir:

−Sen bizimle beraber isen bunu anlayabilirdin! Allah sana bereket versin.

Soruyu soran kişi şöyle dedi:

−Ben sürekli seninle beraberim, lakin sen, sahur ezanından bahsetmiştin!

Şeyh Albânî (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demiştir:

−Akşam ezanından da bahsettik, akşam, iftarda acele etmekten ve namaz için de acele etmekten de bahsettik!

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“İnsanlar iftarda acele ettikleri sürece, hayır içerisinde bulunmaya devam edeceklerdir.”

Buhari 1825, Müslim 1098/48, Malik 1/288/6, Tirmizi 699, Darimi 2/7, İbni Mace 1697, İbni Hibban 3502, İbni Huzeyme 2059, İbni Ebi Şeybe 2/430, Begavi 1730, Ahmed bin Hanbel Müsned 5/337, Albânî Sahîhu’l-Cami’ 7794

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yolculuklarından birinde sahabelerden birine:

“Bize iftarlığımızı getir,” dedi.

Sahabe:

−Ey Allah’ın Rasulü! Gündüz önünde, demişti. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de ona:

−“Getir,” dedi.

Bu sahabe şöyle dedi:

−Birimiz devesine binse güneşi görürdü.

Abdurrezzak 4/226

Yani Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), güneş kaybolur kaybolmaz iftarda acele ediyordu!

Yine Fatiha’yı ezberlediğimiz gibi ezberlememiz gereken bir hadis söylemiştik. O da Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şu hadisidir:

“Gece şuradan yönelip, gündüz şuradan gittiğinde ve güneş battığında oruçlu iftar etmiştir. İftarda hiç beklemeden acele etmek gerekir.”

Ebu Davud 2351

Soruyu soran kişi dedi ki:

−Kişi bir toplulukla beraber bulunuyor, bu topluluktakilerin hiçbiri iftar etmiyor, bu kimsenin kendi başına iftar etmesi doğru olur mu? Gecenin gittiğini nasıl bilecek?

Şeyh Albânî (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demiştir:

−Allah sana bereket versin! Az önce Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in:

“Kim İslam’da güzel bir sünnet başlatırsa,” hadisini de anlattık.

Bu adam vaktin girdiğini yani iftar vaktinin girdiğini biliyorsa, bir de buna şunu ekle, bunu sırf iftarda acele etme sünnetini bildiği için yapıyorsa, bu insanların önünde ki bardağı alıp içtiğinde ve bir hurma alıp yediğinde güzel bir sünnet mi başlatmış olur, kötü bir çığır mı açmış olur?

Soruyu soran kişi şöyle dedi:

−Elbette ki, güzel bir sünnet başlatmış olur.

Şeyh Albânî (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demiştir:

−Evet, Allah sana bereket versin.

Soruyu soran kişi şöyle dedi:

−Onlar sana, bizim ezanı beklememiz de güzel bir sünnettir, diyecekler.

Şeyh Albânî (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

−Allah sana bereket versin! Burada ikinci bir konuya geçiyoruz. Eğer onların bekledikleri ezan vaktinde okunuyorsa hiç kimsenin ezandan önce yemesi asla caiz olmaz!!!

Lakin biz bugünkü ezandan bahsediyoruz! Ama bugünkü ezanın güneşin batmasından on dakika sonra okunduğunu işitmişsindir!

Soruyu soran kişi şöyle dedi:

−Kişi bugünkü ezandan bahsediyor, önceki ezanı kastetmiyor!

Allâme Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh)’e şöyle dedi:

−Öyleyse bu şekildeki bir ezanı yani güneşin batmasından on dakika sonra okunan ezanı beklemek sünnet değildir! Bilakis sünnete muhaliftir! Yani bid’attır!