Soru: Es-Selamu Aleykum ve Rahmetullah. İfrat ve tefrit nedir?

Cevap: Ve Aleykumu’s-Selamu ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İfrat ve tefrit, her ikisi de kötüdür!

İfrat; Herhangi bir konuda çok ileri gitme, ölçüyü aşma, aşırı davranma manalarına gelir.

Tefrit; Herhangi bir konuda geri kalma, yeterli ölçüde olmama ve ihmal etme manalarına gelir.