Soru: Çok yemek yiyen cehennemlik değildir! Ama muhakkak ki, Allah çok yemek yiyeni sevmez! Böyle bir söz duydum. Bu söz, hadis midir?

Cevap: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in böyle bir hadisi yoktur! Ama Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yemek hakkında ki, hadisleri şöyledir:

(1) Mikdam bin Ma’di Yekribe (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“İnsan karnından daha şerli bir kap doldurmamıştır. Âdemoğluna belini doğrultacak biraz yiyecek kifayet eder. Âdemoğluna nefsi galip gelir mutlaka yemesi gerekirse, o takdirde midesinin üçte birini yemek için, üçte birini içeceği için ve üçte birini de nefes alıp vermesi için yapsın

Tirmizi 2486, İbni Mace 3349, Ahmed bin Hanbel Müsned 4/121, Tabarani Mucemu’l-Kebir 20/644, Hâkim 4/121

(2) Nafi (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) beraberinde yemek için sofrasına bir fakir getirilmedikçe yemek yemezdi. Ben bir gün onunla beraber yemek yemesi için bir adamı yanına girdirdim. Fakat adam çok yemek yedi. Bunun üzerine Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

−Ey Nafi, bu adamı bir daha benim yanıma girdirme. Çünkü ben Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim şöyle buyuruyordu:

“Mü’min bir bağırsağı ile yer, kâfir yedi bağırsağı ile yer

Buhari 5492, 5493, Müslim 2060, 2061

(3) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Bir adam çok yemek yerdi. Sonra Müslüman oldu ve az yemek yer oldu. Bu durum Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e zikredildi. Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Mü’min bir bağırsağı ile yer, kâfir yedi bağırsağı ile yer

Buhari 5494, Müslim 2063/186

(4) Bureyde dedesi Ebu Musa (Radiyallahu Anh)’dan şöyle tahdis etti:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Mü’min bir bağırsağı ile yer, kâfir yedi bağırsağı ile yer

Müslim 2062/185