Kulun Kendisini İlgilendirmeyen
Konularda Konuşması

Ma’rûf el-Kerhî (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Kulun, kendisini ilgilendirmeyen konularda konuşması, Allah tarafından hüsrana uğraması demektir!”

Ebu Nuaym Hilyetu’l-Evliyâ