Onlar Birbirlerine Düşerler!

Yunus bin Ubeyd (Rahmetullahi Aleyh) şöyle demiştir:

“Yönetici sünnete muhalefet ettiği zaman halk; Bize, ona itaat etmek emredilmiştir derse, Allah (Azze ve Celle) onların kalplerine şekki/tereddütü yerleştirir ve onlar birbirlerine düşerler!”

İbni Batta eş-Şerh ve’l-İbane 170