الْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ

Soru: Bir hanımefendi:

“Yatsı namazını bazen 12’den sonra kılıyorum. Yatsı namazı saat kaça kadar kılınır?” diye sormuş.

Cevap: Kışın en geç saat: 23:45’e kadar kılmak gerekiyor. Ama eğer mecbur kalınırsa saat: 05:00’a kadar kılınabilir. Bununla beraber her zaman Tehir etmemek gerekir. Çünkü amellerin en faziletlisi, ilk vaktinde kılınan namazdır.

Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Cebrail bana Kâbe’nin yanında iki kez imamlık etti. Öğleyi güneş batıya doğru eğilip gölge nalının tasması kadar olduğu zaman, ikindiyi her şeyin gölgesi kendisi kadar olduğu zaman, akşamı oruçlunun iftar ettiği zaman, yatsıyı şafak kaybolduğu zaman, sabahı (yemek ve içmenin) haram olduğu zaman kıldırdı. Ertesi gün öğleyi her şeyin gölgesi kendi kadar olduğu vakit, ikindiyi her şeyin gölgesi iki misli olduğu vakit, akşamı oruçlu orucunu açtığı vakit bir tek vakitte yatsıyı gecenin ilk üçte birine doğru, sabahı da ortalık iyice ağarınca kıldırdı. Sonra bana dönerek:

−‘Ya Muhammed, bu senden önceki nebilerin vakti olduğu gibi senin için de vakit bu iki vaktin arasıdır’ dedi’ buyurdu.”

Ebu Davud 393, Tirmizi 149, İbni Huzeyme 325, Darekutni 1/258, Hâkim 1/193, Beyhaki 1/364, Begavi 2/184

Bureyde (Radiyallahu Anh) babasından rivayet ederek şöyle dedi:

“Bir adam Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gelerek namaz vakitlerini sordu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘İki vakitte bizimle beraber namaz kıl’ buyurdu. Bilal (Radiyallahu Anh)’a emretti güneş meylettiği vakit ezan okudu. Sonra yine Bilal (Radiyallahu Anh)’a emretti öğle namazı için kamet getirdi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yine Bilal (Radiyallahu Anh)’a emretti, Bilal (Radiyallahu Anh) ikindi için güneş yüksek, bembeyaz ve tertemiz bir halde iken kamet getirdi.

Sonra yine Bilal (Radiyallahu Anh)’a emretti, güneş kaybolunca akşam namazı için Bilal (Radiyallahu Anh) kamet getirdi. Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) emretti şafak kaybolunca Bilal (Radiyallahu Anh) yatsı namazı için kamet getirdi. Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) emretti şafak doğduğu vakit Bilal (Radiyallahu Anh) sabah namazı için kamet getirdi. Sonra ertesi gün Bilal (Radiyallahu Anh)’a öğle namazını serinliğe kadar bekletmesini emretti.”

Müslim 613/176, Ebu Avane 1/176, Nesei 518, Tirmizi 152, İbni Mace 667, İbni Huzeyme 323, Ahmed 5/394

Yatsı Namazının Vakti

Batı tarafında kızıllığın kaybolmasıyla başlar ve gece yarısına kadar devam eder. Kışın gece yarısı saat: 23:45’e kadar. Yazın gece yarısı saat: 01:00’a kadar.

Âlimler bu vakit için, bu yatsının ilk vaktidir. Yatsıyı çeşitli sebeplerle ilk vaktinde kılamayanlar onu fecrin yükselmesine kadar kılabilirler demektedirler. Yani fecrin yükselmesi kışın saat: 05:00’a kadar. Yazın fecrin yükselmesi saat: 03:30’a kadar.

Not: Salih amellerin en faziletlisi, ilk vaktinde eda edilen farz namazlardır.

Ümmü Ferve (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e amellerin hangisi daha faziletlidir diye sorulduğunda, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘İlk vaktinde kılınan namazdır’ buyurdu.”

Tirmizi 170