Bakara Suresi - Yasir Doseri

Bakara Suresi -- Güzel Bir Kıraat

Ayete’l-Kürsi Muhammed Rad

Kıyamet Suresi Yasir Doseri

Saf Suresi

Saffat Suresi - Güzel Bir Kıraat

Rahman Suresi

Âl-i İmran Suresi

Buruc Suresi

Zariyat Suresi

Tevbe Suresi

Cin Suresi - Farklı Bir Kıraat

Kâf Suresi

Kehf Suresi - Güzel Bir Kıraat

Fecr Suresi

Mearic Suresi

Yasin Suresi - Farklı Bir Kıraat

Duhan Suresi Yasir Doseri

Mülk Suresi

İbrahim Suresi 42-52’inci Ayetleri

Nebe Suresi

Kamer Suresi

İnsan Suresi

Nuh Suresi

Sabah Zikirleri - Tesbihatları 1

Sabah Zikirleri -- Tesbihatları 2

Meryem Suresi

Cum’a Suresi

Fetih Suresi

Mumtehine Suresi

Hâkka Suresi

Mu’minûn Suresi

Zuhruf Suresi

Kalem Suresi

Bakara Suresi -- Hızlı Kıraat

Ankebut Suresi

Mutaffifîn Suresi

Neml Suresi

Câsiye Suresi

Rahman Suresi --- Farklı Bir Ses

Yasin Suresi Verş Nafi’ Kıraati

Duhan Suresi Farklı Bir ses

Hadid Suresi

Nebe Suresi Güzel Bir Kıraat

Nâziat Suresi

Abese Suresi

Tekvîr Suresi

İnfitâr Suresi

Mutaffifîn Suresi

İnşikâk Suresi

Burûc Suresi Farklı Bir Kıraat

Târık Suresi

A’lâ Suresi

Gâşiye Suresi

Kur’an ve Sünnete Göre Cevaplar