Ana Sayfa Gayemiz Kur’an’ı Kerim Dinle Kur’an’ı Kerim Arapça Kur’an’ı Kerim Türkçe Soru Gönder
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilinceye kadar her kez, sadakasının gölgesinde olacaktır!" İbni Hibban 3310, İbni Huzeyme 2431
Ana Menü
Ayetler
Hadisler
Dualar
Sahabe Hayatı
Kur’an’dan Kıssalar
İlmihal
İman İle İlgili Konular
Abdest İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Zekat İle İlgili Konular
Oruç İle İlgili Konular
Hac İle İlgili Konular
Cihad İle İlgili Konular
Alış Veriş İle İlgili Konular
Nikah İle İlgili Konular
Boşanma İle İlgili Konular
Kıyafetler İle İlgili Konular
Yiyecek ve İçecekler İle İlgili Konular
Cinayetler İle İlgili Konular
Kitaplar
Esmau’l-Hüsna
Ahkamu’l-Cenaiz
Nimetlerin Şükrü
Cennetin Köşkleri
Mü’minin Silahı Dua
Kıyametin Alametleri
Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları
Cennete Girmek İçin Otuz Sebep
Müslümanın Bilmesi Gereken Konular
Faydalı Bilgiler
Hadis Fihristi
Önemli Bilgiler
Ahiret İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Cenaze İle İlgili Konular
Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar
Tevhid İle Alakalı Konular
Haramlar İle İlgili Konular
Albani Hakkındaki İftiralar
Bayramlar İle İlgili Konular
Rasulullah İle İlgili Konular
Geçmiş Ümmetlerin Kıssaları
Sakınılması Gereken Haramlar!
Sihir ve Cinler İle İlgili Konular
Kur’an’ı Kerim İle İlgili Konular
Hadis Kitaplarının Zayıf Hadisleri
Tirmizi
Arkadaşına Gönder Sayfayı Yazdır

الْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ

İmam Tirmizi Rahmetullahi Aleyh

Doğumu ve Ölümü

Muhammed bin İsa bin Sevre bin Musa bin ed-Dahhak es-Sülemi el-Bûği et-Tirmizi’dir. Künyesi Ebu İsa’dır. Hicretin 209 senesinde doğmuş ve 279 senesinde ölmüştür. Vefat ettiğinde yetmiş yaşında idi. Fakat nerde doğduğu tam olarak bilinmiyor. Buğ köyünde mi? Yoksa Tirmiz kentinde mi? Kesin bilinmemektedir. Molla Ali el-Kari, imam Tirmizi’nin kendisinden şöyle naklediyor:

−“Dedem Leys bin Seyyar’ın devrinde Mervez’de oturuyordu. Sonra Tirmiz’e taşındı.”

Buğ, Tirmiz’in bir köyüdür.

İmam Tirmizi’nin Hocaları

İmam Tirmizi eski imamların çoğuna ulaşmış ve onlardan faydalanmıştır. İmam Buhari’nin şeyhlerinin çoğundan da rivayetleri vardır. Esasen imam Buhari’nin talebesi ve icazetlisidir. Hadis ilmini ondan aldı ve onun elinde yetişti. Hadis ilmine müteaalik bazı konularda kendisiyle münazara etti. Hocasına kimi yerde muvafakat etti kimi yerde muhalefet etti. O devrin âlimlerinde görüldüğü gibi taklidi tanımazlardı. Taklitten kaçmak ve nerde olursa olsun hakka tabi olmak onların adetlerindendi. İmam Buhari’den başka şu şeyhlerden ders aldı:

Muhammed bin Beşşar Bündar,

Muhammed bin el-Müsenna Ebu Musa,

Ziyad bin Yahya el-Hassanî,

Abbas bin Abdulazim el-Anberi,

Ebu Said el-Eşec Abdullah bin Said el-Kindi,

Ebu Hafs Amr bin Ali el-Fellas,

Yakub bin İbrahim ed-Derekî,

Muhammed bin Mamer el-Kaysi el-Bahranî,

Nasr bin Ali el-Cehdamî,

El-Hâkim Ebu Ahmed, hocalarından birinin imam Tirmizi hakkında şöyle dediğini rivayet ediyor:

−“Muhammed bin İsmail el-Buhari öldüğünde Horasan’da ilim, hıfz ve zühd de Ebu İsa Tirmizi gibi bir zat bırakmamıştı. İmam Tirmizi ağlamaktan gözlerini kaybetti ve birkaç sene âmâ olarak yaşadı.”

İbnu’l-Esir, tarihinde şöyle diyor:

“İmam ve hafız idi. Kıymetli eserler vermiştir. El-Cami’ul-Kebir Sünen-i Tirmizi bunların en mükemmelidir.

Hafız Ebu’l-Fadl el-Makdisi diyor ki:

−“İmam Ebu İsmail el-Ensari’den işittim. Meclisinde Tirmizi’den ve kitabından bahsederken şöyle dedi:

−Bence onun kitabı Buhari ve Müslim’in kitaplarından daha faydalıdır. Çünkü Buhari ve Müslim’den ancak ihtisas sahibi kişiler istifade edebilirler. Oysa Tirmizi’den herkes istifade edebilir.”

Hafız Ebu’l-Fadl el-Makdisi, Tirmizi’nin kitabını bir eleştirmen gözü ile tetkik ettikten sonra şöyle diyor:

−“Ebu İsa Tirmizi’nin kitabında dört kısım hadis bulunuyor:

1) Sahih olduğu kesin kabul edilen kısım. Bu kısımda Buhari ve Müslim’e muvafakat ettiği hadisler yer alır.

2) Ebu Davud, Nesei ve İbni Mace’nin üzere olan kısım. Bu kısım hadisler tali derecesindedir.

3) Zıddiyet kısmı. Bu kısım hadislerin illetini açıklamış ve bu beyanda titizlik göstermiştir.

4) Bu dördüncü kısmın hadisleri hakkında, “Bu kitabımda ancak fukaha’nın amel ettiği hadisi tahric eyledim” diyor.

Bu şartın hududu geniştir. Bu esasa göre imam Tirmizi bir ilim adamının hüccet olarak kabul ettiği veya gereğince amel eylediği hadisi, senedi sahih olsa da olmasa da tahric etmiştir. Tahric ettiği her hadis hakkında gereken izahı yaparak gönülleri mutmain etmiştir.

Tirmizi’nin Diğer Eserleri

1) El-Camiu’s-Sahih Sünen-i Tirmizi

2) Eş-Şemail

3) El-İlel

4) Et-Tarih

5) Ez-Zühd

6) El-Esma ve’l-Küna

İmam Tirmizi’nin başka eserleride olabilir biz ancak bazı kaynaklardan bu kadarını ulaşabildik.

 

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Bu Sayfa 47386 Kez Okundu
 Sayfa Başı 
Sahih Hadisler - Kur’an ve Sahih Sünnet
www.hadisler.com | www.sahihhadisler.com | www.sahihhadisler.net