Ana Sayfa Gayemiz Kur’an’ı Kerim Dinle Kur’an’ı Kerim Arapça Kur’an’ı Kerim Türkçe Soru Gönder
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilinceye kadar her kez, sadakasının gölgesinde olacaktır!" İbni Hibban 3310, İbni Huzeyme 2431
Ana Menü
Ayetler
Hadisler
Dualar
Sahabe Hayatı
Kur’an’dan Kıssalar
İlmihal
İman İle İlgili Konular
Abdest İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Zekat İle İlgili Konular
Oruç İle İlgili Konular
Hac İle İlgili Konular
Cihad İle İlgili Konular
Alış Veriş İle İlgili Konular
Nikah İle İlgili Konular
Boşanma İle İlgili Konular
Kıyafetler İle İlgili Konular
Yiyecek ve İçecekler İle İlgili Konular
Cinayetler İle İlgili Konular
Kitaplar
Esmau’l-Hüsna
Ahkamu’l-Cenaiz
Nimetlerin Şükrü
Cennetin Köşkleri
Mü’minin Silahı Dua
Kıyametin Alametleri
Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları
Cennete Girmek İçin Otuz Sebep
Müslümanın Bilmesi Gereken Konular
Faydalı Bilgiler
Hadis Fihristi
Önemli Bilgiler
Ahiret İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Cenaze İle İlgili Konular
Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar
Tevhid İle Alakalı Konular
Haramlar İle İlgili Konular
Albani Hakkındaki İftiralar
Bayramlar İle İlgili Konular
Rasulullah İle İlgili Konular
Geçmiş Ümmetlerin Kıssaları
Sakınılması Gereken Haramlar!
Sihir ve Cinler İle İlgili Konular
Kur’an’ı Kerim İle İlgili Konular
Hadis Kitaplarının Zayıf Hadisleri
Sahih Müslim
Arkadaşına Gönder Sayfayı Yazdır

الْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ

İmam Müslim Rahmetullahi Aleyh

Ebu Hüseyin Müslim bin Haccac ibni Müslim ibni Kurşan el-Kuşeyri en-Niysaburi, hicri 202 veya 206 Miladi 817 veya 821 yılında Niysabur’da doğmuştur. Kendisi Kuşeyr adlı büyük ve meşhur bir kabileye mensuptur.

İmam Müslim’in Seyehatları ve Üstatları

İmam Müslim, Niysabur’daki üstadlardan ilim tahsilini tamamladıktan sonra hadis işitmek ve ilim talebi uğrunda Hicaz, Mısır, Irak, İran ve Türkistan’a seyahatler yapmıştır. Bağdad’a birçok defa gelmiş ve hadis öğrenmiştir. İlim aramak için gittiği yerler ve buluştuğu âlimlerden bazıları şunlardır:

Horasan, Niysabur’da: Yahya bin Yahya, İshak bin Rahuvey, Kuteybe bin Said ve diğerleri.

Irak, Bağdad’ta: Ahmed bin Hanbel.

Hicaz ve Medine’de: İsmail bin ebi Uveys.

Mekke’de: Said bin Mansur, Ebu Musab.

İmam Müslim birçok seyahatinden sonra tekrar Niysabur’a dönmüş ve orada ikamet etmiştir. Kendisi ölümüne kadar bu şehirde ticaretle meşgul olmuştur.

İmam Müslim’in Talebeleri

İmam Müslim’in kendisinden ilim almış ve aldıkları ilmi İmam Müslim’den rivayet etmiş birçok talebeleri vardır. Onlardan bazıları şunlardır:

Ahmed bin Seleme,

Ebu Bekr ibni Huzeyme,

Ebu İsa et-Tirmizi,

Hatim bin Ahmed el-kindi,

Huseyn bin Muhammed ibni Ziyad el-Kubbani,

Musa bin Harun,

Zekeriyya ibni Davud el-Haffaf ve diğerleri…

İmam Müslim’in Kitapları

İmam Müslim’in hadis sahasında tasnif ettiği eserlerin en büyüğü en kıymetlisi ve ölümsüzü şüphesiz ki el-Camiu’s-Sahih adlı hadis mecmuasıdır. İmam Müslim bundan başka fıkha ve ravilere dair eserler ve hal tercemeleri de yazmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Rubaiyyat Fi’l-Hadis,

Kitabu’l-Esma ve’l-Küna,

Kitabu’l-Akran,

Kitabu Evladi’s-Sahabe,

Kitabu’t-Tarih,

Kitabu’s-Sualat an Ahmed bin Hanbel,

Kitabu’t-Temyiz.

İmam Müslim’in İlimdeki Derecesi

Âlimler, İmam Müslim’in celaleti ve imamlığında hadis sanatındaki maharet ve mertebesinin yüksekliğinde, bundaki öne geçmesi ve iktidarında ittifak etmişlerdir.

Onun celaletine imametine, hadis ilimlerindeki ustalığına takvasına ve iktidarına en büyük delil bu el-Camiu’s-Sahih adlı kitabıdır.

İmam Müslim’in sahihini dikkatle tahkik edenler, güzelliğine ve uslubunun bedaheti içine emanet ettiği tahkik kıymetlerine, tedkik cevherlerine, takvaya, ihtiyata ve rivayetlerdeki ciddi araştırmasına tariklerine özetleyişine, dağınıkları serdedişine ve diğer harika güzellik ve özelliklerine muttali olanlar, İmam Müslim’in büyük bir imam olduğuna, kendi asrında sonrakilerin o’na erişemediğine anladılar.

İmam Müslim’in Ölümü

İmam Müslim dünyaya gelişinin hedeflerine uygun, semereli bir ömür sürdükten sonra elli beş veya elli dokuz yaşında iken 261/875 yılı 24 Receb Pazar akşamı vefat etmiş. 25 Receb Pazartesi gününde de Niysabur’un dış mahallesi olan Nasrabad’ta defnedilmiştir.

Ahmed bin Seleme derki:

−Müslim için müzakere meclisi kurulmuştu. Orada kendisinin bilinmediği bir hadis soruldu. Müslim hemen evine döndü kandilini yaktı ve evdekilere:

“Bu gece benim yanıma hiç kimse girmesin” dedi.

Kendisine:

−Bize bir sele hurma hediye edildi dediler. O’nu bana getirin dedi. Ben kendisine o bir sele hurmayı getirdim. Kendisi birer birer hurmaları yiyerek o hadisi arıyordu. Bu tarzda hadis arama ta sabaha kadar devam etti. Kendisi farkında olmadan seledeki bütün hurmaları yemişti. Nihayet hurmalar bitmiş ve hadisi de bulmuş olarak sabaha erişti. Bu sebepten kendisinde bir ağırlık hasıl oldu ve neticede hastalandığı, ölümünün de bu yüzden meydana geldiği söylenmiştir.

 

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Bu Sayfa 56490 Kez Okundu
 Sayfa Başı 
Sahih Hadisler - Kur’an ve Sahih Sünnet
www.hadisler.com | www.sahihhadisler.com | www.sahihhadisler.net