Ana Sayfa Gayemiz Kur’an’ı Kerim Dinle Kur’an’ı Kerim Arapça Kur’an’ı Kerim Türkçe Soru Gönder
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilinceye kadar her kez, sadakasının gölgesinde olacaktır!" İbni Hibban 3310, İbni Huzeyme 2431
Ana Menü
Ayetler
Hadisler
Dualar
Sahabe Hayatı
Kur’an’dan Kıssalar
İlmihal
İman İle İlgili Konular
Abdest İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Zekat İle İlgili Konular
Oruç İle İlgili Konular
Hac İle İlgili Konular
Cihad İle İlgili Konular
Alış Veriş İle İlgili Konular
Nikah İle İlgili Konular
Boşanma İle İlgili Konular
Kıyafetler İle İlgili Konular
Yiyecek ve İçecekler İle İlgili Konular
Cinayetler İle İlgili Konular
Kitaplar
Esmau’l-Hüsna
Ahkamu’l-Cenaiz
Nimetlerin Şükrü
Cennetin Köşkleri
Mü’minin Silahı Dua
Kıyametin Alametleri
Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları
Cennete Girmek İçin Otuz Sebep
Müslümanın Bilmesi Gereken Konular
Faydalı Bilgiler
Hadis Fihristi
Önemli Bilgiler
Ahiret İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Cenaze İle İlgili Konular
Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar
Tevhid İle Alakalı Konular
Haramlar İle İlgili Konular
Albani Hakkındaki İftiralar
Bayramlar İle İlgili Konular
Rasulullah İle İlgili Konular
Geçmiş Ümmetlerin Kıssaları
Sakınılması Gereken Haramlar!
Sihir ve Cinler İle İlgili Konular
Kur’an’ı Kerim İle İlgili Konular
Hadis Kitaplarının Zayıf Hadisleri
Selam vermek ile ilgili hadisler...
Arkadaşına Gönder Sayfayı Yazdır

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْدُ

Soru: Bir hanımefendi:

Selam vermek ile ilgili hadisleri yazar mısın?” diye sormuş.

Cevap: Selam ile ilgili hadisler:

Selamlaşmanın Önemi

Selam Vermek ve Almak Farzdır

1) Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Bir selam ile selamlandığınızda ondan daha iyisiyle veya aynısıyla selamı alın…”

Nisa 86

2) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Müslüman’ın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır.’

Sahabeler:

–Onlar nedir? Ya Rasulallah! diye sordular.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

1) Ona rastladığın zaman selam ver,

2) Seni davet ederse, davetine icabet et,

3) Senden nasihat isterse ona nasihat et,

4) Hapşırınca elhamdulillah derse, ona yerhamukellah de,

5) Hastalanırsa ona hasta ziyareti yap,

6) Öldüğünde arkasından git’ buyurdu.

Müslim 2162/4, 5, Buhari 1239

3) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

“Selam kelamdan (konuşmadan) öncedir’ buyurdu.”

Tirmizi 2841

Bir Yere Girenken veya Oradan Çıkarken Selam Vermek Farzdır

4) Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, izin almadan ve ev ahalisine selam vermeden girmeyin.”

Nur 27

5) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Biriniz, bir meclise vardığı zaman selam versin, meclisten ayrılırken de selam versin. Birinci selam sonucundan daha önemli değildir’ buyurdu.”

Ebu Davud 5208, Tirmizi 2848, Buhari Edebu’l-Müfred 1007, 1008, Ahmed

Not: Yani bir yerden çıkarken selam vermek, girerken selam vermekten daha önemlidir!

6) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Biriniz (din) kardeşiyle karşılaştığı zaman ona selam versin. Eğer aralarına bir ağaç, duvar veya (büyükçe) bir taş girer sonra da onunla karşılaşırsa ona yine selam versin.”

Ebu Davud 5200, Buhari Edebu’l-Müfred 1010

7) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in ashabı toplu bulunurlardı da, onların (yürürlerken) karşılarına bir ağaç çıkardı. Bunlardan bir kısmı ağacın sağından ve diğer bir kısmı ağacın solundan giderdi de, karşılaştıkları zaman birbirlerine selam verirlerdi.”

Buhari Edebu’l-Müfred 1011

8) Muaviye ibni Kurre demiştir ki, babam Kurre bana şöyle dedi:

“Hayrını umduğun bir mecliste bulunursun da, herhangi bir ihtiyaç seni aceleyle ayrılmaya sevk ederse:

‘Selamun aleykum,’ de! Çünkü sen böyle yapmakla, o mecliste onlara isabet edecek olan hayra iştirak etmiş olursun. Herhangi bir mecliste oturan insanlar, Allah anılmadan o meclisten dağılırlarsa bir eşek leşinden dağılmış gibi olurlar.”

Buhari Edebu’l-Müfred 1009

9) Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Evine girdiğinde onlara (ev halkına) Allah katından mübarek ve temiz bir selamla selam ver!”

Buhari Edebu’l-Müfred 1095

Selam, İslam’ın En Hayırlı Ameli, Allah’a Yakınlaşma, Cennete Girme ve Müminlerin Birbirini Sevme Sebebi Yapılmıştır

10) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Nefsim elinde olana yemin olsun ki siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Ben size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? Selamı aranızda yayın’ buyurdu.”

Müslim 54/ 93, Ebu Davud 5193, Tirmizi 2828, İbni Mace 68, Buhari Edebu’l-Müfred 980, Ahmed

11) Abdullah bin Selam (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Medine’ye geldiğinde söylediği ilk sözü şu oldu:

“Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, insanlar uykuda iken namaz kılın ki selametle cennete giresiniz.”

Tirmizi 2603, İbni Mace 1334

12) Abdullah bin Amr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Bir adam Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:

–İslam’ın hangi (ameli) daha hayırlıdır? diye sordu.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

–‘Yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermendir’ buyurdu.”

Buhari 12, Edebu’l-Müfred 1013, Müslim 39/63, Ebu Davud 5194, İbni Mace 3253, Nesei İman 12, Ahmed 2/169

13) Ebu Umame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘İnsanların Allah’a en yakın olanı, onlara ilk önce selam verenleridir’ buyurdu.”

Ebu Davud 5197, Tirmizi 2834

14) Enes (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Selam, Allah-u Teâlâ’nın isimlerinden bir isimdir. Onu Allah (selamlaşmak için) yeryüzüne koymuştur. O halde aranızda selamı yayın’ buyurdu.”

Edebu’l-Müfred 989

15) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Allah Azze ve Celle Adem’i kendi suretinde yarattı. Onun uzunluğu altmış arşındır. (yaklaşık 30 metre) Adem’i yaratınca (ona):

–Git de şu topluluğa selam ver, buyurdu. Bunlar meleklerden bir cemaat olup, oturuyorlardı. Sana ne cevap vereceklerini dinle! Çünkü bu senin ve zürriyetin için selam olacaktır, dedi.

Adem’de giderek:

–Es-selamu aleykum, dedi.

Melekler:

–Es-selamu aleyke ve rahmetullah, dediler. Ve ona Allah’ın rahmeti sözünü ziyade ettiler. Cennete giren herkes Adem’in suretinde olacaktır. Şimdiye kadar insanların yaratılışı eksilmekte devam etmiştir’ buyurdu.”

Buhari 3326, Edebu’l-Müfred 978, Müslim 2841/28

16) İmran bin Husayn (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Bir adam Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldi ve:

–Es-selamu aleykum! dedi.

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onun selamına aynı şekilde karşılık verdi ve selam veren şahıs oturdu.

Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

–‘On hasenat’ (sevap kazandı) buyurdu.

Sonra bir başkası geldi ve:

–Es-selamu aleykum ve rahmetullah! diyerek selam verdi.

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu selamı da aldı ve o adam da yerine oturdu.

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu adam için de:

–‘Yirmi hasenat’ (sevab kazandı) buyurdu.

Sonra bir başkası daha geldi ve:

–Es-selamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuh! diye selam verdi.

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onun selamını da aldı ve o adam da yerine oturdu.

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu adam için de:

–‘Otuz hasenat’ (sevap kazandı) buyurdu.”

Ebu Davud 5195, Tirmizi 2829, Edebu’l-Müfred 986

Selam Vermeye Önce Kim Başlar?

17) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Küçük büyüğe, yürüyen oturana, az da çoğa selam verir’ buyurdu.”

Buhari 6233, Ebu Davud 5198, Tirmizi 2847

18) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Binekli olan yürüyene, yürüyen oturana, az olan cemaat de çok olana selam verir’ buyurdu.”

Buhari 6232, Müslim 2160/1, Ebu Davud 5199, Tirmizi 2845, 2846, Ahmed 3/44

İşaretle Selam Vermek Caiz Değildir

19) Abdullah bin Amr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Bizden başkalarına benzemeye çalışanlar bizden değildir. Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyin. Yahudilerin selamlaşmaları parmak işaretiyledir. Hristiyanların selamlaşmaları ise el ile işaret etmekledir’ buyurdu.”

Tirmizi 2835

20) Ata bin Ebi Keban (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Sahabeler, elle selam vermeyi hoş görmezdi.”

Edebu’l-Müfred 1004

21) Sabit bin Ubeyd (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma)’nın bulunduğu bir meclise gittim, o şöyle dedi:

–Selam verdiğinde duyur! Çünkü o, Allah katından bir sağlık dileğidir, mübarektir ve hoştur.”

Edebu’l-Müfred 1005

Çocuklara ve Kadınlara Selam Vermek

22) Sabit el-Bunani (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Kendisi Enes (Radiyallahu Anh) ile beraber yürüyordu. Enes (Radiyallahu Anh) bazı çocukların yanına uğrayarak onlara selam verdi. Enes (Radiyallahu Anh), kendisi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile birlikte yürüdüğünü, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de bazı çocukların yanına uğrayarak onlara selam verdiğini haber verdi.”

Buhari 6447, Müslim 2168/14, 15, Ebu Davud 5202, 5203, Tirmizi 2836, İbni Mace 3700

23) Esma binti Yezid (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Biz bir kadınlar topluluğu içerisinde iken Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yanımızdan geçti ve bize selam verdi.”

Ebu Davud 5204, Tirmizi 2838, İbni Mace 3701

Topluluk Halinde Selam Vermek

24) Hasan bin Ali (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Uğrayan bir cemaat adına içlerinden birinin selam vermesi yeterlidir, oturanlardan birinin de selamı alması (diğerleri adına) yeterlidir.”

Ebu Davud 5210

Müslüman Olmayanlara Nasıl Selam Verilir?

25) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Yahudi ve Hristiyanlara ilk olarak siz selam vermeyin. (önce onlar selam versin) Onlardan herhangi birisiyle yolda karşılaştığınızda yolun en dar yerine mecbur edin’ buyurdu.”

Müslim 2167/13, Tirmizi 2842, Ebu Davud 5207

26) Enes (Radiyallahu Anh) şöyle rivayet etti:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ashabı, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:

–Kitap ehli (olan Yahudi ve Hristiyanlar) bize selam veriyorlar. Biz onlara nasıl karşılık verelim? diye sordular.

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

–‘Ve aleykum! diye cevap verin’ buyurdu.”

Buhari 6258, Müslim 2163/7, Ebu Davud 5207, İbni Mace 3697

Biriyle Selam Yollandığında Ne Yapılmalıdır?

27) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

–‘Ey Aişe! Bu Cibril’dir. Sana selam söylüyor!’ dedi.

Ben de:

–Aleyhi’s-Selam ve rahmetullah ve berekatuhu diyerek cevap verdim…”

Tirmizi 4130, 4131, Buhari 6253, Müslim 2447/90, İbni Mace 3696

Birine Selam Verildiğinde Selamı Almazsa Ne Yapılmalıdır?

28) Abdullah bin Samit’ten şöyle dedi:

“Ebu Zerr (Radiyallahu Anh)’a şöyle dedim:

–Ben Abdurrahman bin Ümmü’l-Hakem’e tesadüf ettim ve ona selam verdim ama o bana hiç bir şeyle mukabele etmedi.

Bunun üzerine Ebu Zerr (Radiyallahu Anh):

–Ey kardeşim oğlu! Bundan senin aleyhine ne olur? Senin selamını, onun sağında bulunan ve ondan daha hayırlı olan melek aldı, dedi.”

Edebu’l-Müfred 1038

İçinde Kimse Bulunmayan Bir Yere Girildiğinde Nasıl Selam Verilmelidir?

29) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Bir kimse meskun olmayan (şenliği bulunmayan, içi boş) bir eve girdiği zaman:

‘Es-selamu aleyna ve alâ ibadillahi’s-Salihin’ desin.”

Edebu’l-Müfred 1055

Kimlere Selam Verilmez?

30) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) küçük abdestini bozarken bir adam ona uğradı ve selam verdi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

–‘Beni buna benzer bir halde gördüğün vakit bir daha bana selam verme. Şayet selam verirsen selamını almam’ buyurdu.”

İbni Mace 352, İbnu’l Carud 37, 38, Albani Sahiha 197

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Bu Sayfa 33993 Kez Okundu
 Sayfa Başı 
Sahih Hadisler - Kur’an ve Sahih Sünnet
www.hadisler.com | www.sahihhadisler.com | www.sahihhadisler.net