Ana Sayfa Gayemiz Kur’an’ı Kerim Dinle Kur’an’ı Kerim Arapça Kur’an’ı Kerim Türkçe Soru Gönder
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilinceye kadar her kez, sadakasının gölgesinde olacaktır!" İbni Hibban 3310, İbni Huzeyme 2431
Ana Menü
Ayetler
Hadisler
Dualar
Sahabe Hayatı
Kur’an’dan Kıssalar
İlmihal
İman İle İlgili Konular
Abdest İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Zekat İle İlgili Konular
Oruç İle İlgili Konular
Hac İle İlgili Konular
Cihad İle İlgili Konular
Alış Veriş İle İlgili Konular
Nikah İle İlgili Konular
Boşanma İle İlgili Konular
Kıyafetler İle İlgili Konular
Yiyecek ve İçecekler İle İlgili Konular
Cinayetler İle İlgili Konular
Kitaplar
Esmau’l-Hüsna
Ahkamu’l-Cenaiz
Nimetlerin Şükrü
Cennetin Köşkleri
Mü’minin Silahı Dua
Kıyametin Alametleri
Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları
Cennete Girmek İçin Otuz Sebep
Müslümanın Bilmesi Gereken Konular
Faydalı Bilgiler
Hadis Fihristi
Önemli Bilgiler
Ahiret İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Cenaze İle İlgili Konular
Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar
Tevhid İle Alakalı Konular
Haramlar İle İlgili Konular
Albani Hakkındaki İftiralar
Bayramlar İle İlgili Konular
Rasulullah İle İlgili Konular
Geçmiş Ümmetlerin Kıssaları
Sakınılması Gereken Haramlar!
Sihir ve Cinler İle İlgili Konular
Kur’an’ı Kerim İle İlgili Konular
Hadis Kitaplarının Zayıf Hadisleri
Yecuc ile Mecuc gerçekte kimlerdir...
Arkadaşına Gönder Sayfayı Yazdır

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

Soru: Bir kardeşimiz:

“Gayb ile ilgili hadis şerifler görüyorum, bu hadislerin geçerliliği nedir? Diğer bir sorumda Yecuc ile Mecuc gerçekte kimlerdir? Bu hususta sahih rivayetler var mıdır?” diye sormuş.

Cevap: Gayb ile ilgili hadisler, sahih olduğu zaman, inanıp amel etmemiz gerekiyor! Ye’cuc ve Me’cuc’a gelince, işin aslı şöyledir:

Ye’cuc ve Me’cuc yeryüzünde fitne çıkartan bir millettir! Allah-u Teâlâ bunları bir yere hapsetmiştir.

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

−Dediler ki: Ey Zülkarneyn! Bu memlekette Ye’cûc ve Me’cûc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana bir vergi verelim mi?

−Dedi ki: Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle destek olun da, sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım.

−Bana, demir kütleleri getirin. Nihayet dağın iki yanı arasını aynı seviyeye getirince (vadiyi doldurunca), üfleyin (körükleyin)! dedi. Artık onu kor haline sokunca, getirin bana üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi.

−Bu sebeple onu ne aşmaya muktedir oldular ne de onu delebildiler.

−Zülkarneyn: bu, Rabbimden bir rahmettir, fakat Rabbimin vâdi gelince, O, bunu yerle bir eder. Rabbimin vâdi haktır, dedi.

Kehf 94, 98

Allah-u Teâlâ, Ye’cuc ve Me’cuc’un settin arkasından çıkışını haber vererek şöyle buyuruyor:

“Ye’cuc ve Me’cuc’un setti açıldığı vakit, onlar her tepeden akın akın inerler. Hak olan vaat yaklaşmıştır.”

Enbiya 96, 97

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

“Ye’cuc ve Me’cuc, setti her gün kazarlar. Nihayet güneşin ışığını görmeye yaklaştıkları vakit başlarında bulunan kişi:

−Haydi, geri dönün, onu yarın kazacağız, der. Allah-u Teâlâ da setti eskisinden daha sağlam bir hale getirir. Nihayet süreleri dolup da Allah-u Teâlâ onları insanların üzerine göndermeyi dileyince yine setti kazarlar. Güneşin ışığını görmeye yaklaştıkları vakit başlarında bulunan kişi:

−Haydi, dönünüz, inşallah yarın kazacağız, der.

Onlar da:

−İnşallah, derler.

Sonra ertesi gün yine settin yanına gelirler ve bıraktıkları vaziyette bulurlar. Yani açtıkları gedikler olduğu gibi kalır, onlar setti kazarak insanların üzerine çıkarlar. Ulaştıkları suyu içip bitirirler. İnsanlar onlardan korunmak için kalelerine sığınırlar. Bunun üzerine onlar oklarını göğe atarlar. Okları üzeri kanlı olarak geri döner.

Bunun üzerine onlar:

−Yeryüzü halkını katlettik, gök ehline galip geldik, derler. Sonra Allah onların boyunlarına musallat olacak deve kurtları gönderir ve onları bununla öldürür. Canım elinde bulunduran Allah’a yemin ederim ki yerdeki hayvanlar, onların etleriyle semizlenecek ve memeleri sütle dolacaktır.”

İbni Mace 4080

Nevvas bin Sem’an (Radiyallahu Anh) hadisinde geldiği gibi, onlar Taberiye gölüne uğrarlar ve o gölü tamamen içip bitirirler. Allah-u Teâlâ, İsa (Aleyhisselam)’a, Müslümanları Tur dağında korumasını vahyeder. Çünkü Ye’cuc ve Me’cuc’la savaşmaya kimsenin kudreti yoktur. Sonra boyunlarında çıkan bir kurtla Allah (Azze ve Celle) onları helak eder. Onlar tek bir canın ölmesi gibi toptan ölürler.

İbni Mace 4076

Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Ye’cuc ve Me’cuc setti açılacak. Onlar Allah-u Teâlâ’nın: ‘Onlar her tepeden inerler’ buyurduğu gibi yeryüzünü istila edecekler. Müslümanlar onlardan dolayı yerlerini bırakıp geri çekileceklerdir. Kalan Müslümanlar, şehirlerine ve kalelerine sığınmış olacak ve küçükbaş/büyükbaş hayvanlarını yanlarında barındıracaklardır. Ye’cuc ve Me’cuc bir nehre uğrayıp hiçbir şey kalmayacak şekilde içip bitirecek. Onların son kısmı o göle uğrayacak, içlerinden birisi:

−Burada bir defasında su vardı, diyecek. Onlar yeryüzüne hâkim olacaklardır.

Onlardan birisi:

−Şu yeryüzü ahalisinin işini bitirdik, şimdi gök ahalisi ile savaşacağız, diyecek. Birisi mızrağını göğe fırlatacak ve mızrağı kana bulanmış olarak geri dönecektir.

Bunun üzerine onlar:

−Biz gök halkını da öldürdük, diyecekler. Onlar bu durumdayken Allah azze ve celle, deve kurdu sürüsüne benzer hayvanlar gönderecektir. Bu hayvanlar onların boyunların yakalayacak ve onlar, çekirge sürüsünün ölümü gibi ölüp birbirlerinin üzerine düşeceklerdir. Sabah olunca Müslümanlar onların sesini sedasını işitmeyecekler.

Bunun üzerine Müslümanlar:

−Kim canını feda edip onların ne yaptıklarına bakacak derler. Bunun üzerine Müslümanlardan nefsini Ye’cuc ve Me’cuc’a öldürtmeye hazırlamış olan bir adam inecek ve Ye’cuc ve Me’cuc kavmini ölmüş olarak bulacaktır. Bunun üzerine Müslümanlara şöyle seslenecek:

−Dikkat! Düşmanlarınızın ölmüş olduğunu size müjdelerim. Bunun üzerine Müslümanlar dışarı çıkarlar, hayvanlarını salıverirler. Fakat Ye’cuc ve Me’cuc’un etleri dışında hayvanların yiyeceği ot bulunmayacaktır. Hayvanlar yedikleri otla en güzel semizlendikleri gibi onların etleriyle semizleneceklerdir’ buyurdu.”

İbni Mace 4079

Geçen Nevvas bin Sem’an (Radiyallahu Anh) hadisinde Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle anlatmıştı:

‘Sonra Allah’ın Nebisi İsa ve ashabı, yeryüzüne inerler. Yeryüzünde Ye’cuc ve Me’cuc’un leşleri ve pis kokularıyla kaplanmamış bir karış dahi yer bulamazlar. Sonra İsa ve ashabı Allah’a yakarırlar. Allah azze ve celle develerin boyunlarına benzer kuşlar gönderir de o kuşlar, leşleri Allah’ın dilediği bir yere taşırlar.

Sonra Allah-u Teâlâ bir yağmur gönderir ki o yağmur dümdüz etmediği ne kıldan yapılmış ne de kilden yapılmış bir ev bırakır. O yağmur, yeryüzünü yıkar, hatta ayna gibi yapar. Sonra yere; ‘meyvelerini bitir, bereketlerini geri getir denir.’

İşte o zaman Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in:

‘Mesih’ten sonra ki yaşam ne mutlu’ buyurduğu zaman gelmiştir.

Yine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Ye’cuc ve Me’cuc’den kalan eşyalar için şöyle buyuruyor:

“Müslümanlar Ye’cuc ve Me’cuc’un yayları ve oklarından yedi yıl ateş yakar, ısınırlar.”

Onlar hadiste geçtiği gibi Taberiye gölünü içip bitirirler.

İbni Mace 4076

 

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Bu Sayfa 4728 Kez Okundu
 Sayfa Başı 
Sahih Hadisler - Kur’an ve Sahih Sünnet
www.hadisler.com | www.sahihhadisler.com | www.sahihhadisler.net