Ana Sayfa Gayemiz Kur’an’ı Kerim Dinle Kur’an’ı Kerim Arapça Kur’an’ı Kerim Türkçe Soru Gönder
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilinceye kadar her kez, sadakasının gölgesinde olacaktır!" İbni Hibban 3310, İbni Huzeyme 2431
Ana Menü
Ayetler
Hadisler
Dualar
Sahabe Hayatı
Kur’an’dan Kıssalar
İlmihal
İman İle İlgili Konular
Abdest İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Zekat İle İlgili Konular
Oruç İle İlgili Konular
Hac İle İlgili Konular
Cihad İle İlgili Konular
Alış Veriş İle İlgili Konular
Nikah İle İlgili Konular
Boşanma İle İlgili Konular
Kıyafetler İle İlgili Konular
Yiyecek ve İçecekler İle İlgili Konular
Cinayetler İle İlgili Konular
Kitaplar
Esmau’l-Hüsna
Ahkamu’l-Cenaiz
Nimetlerin Şükrü
Cennetin Köşkleri
Mü’minin Silahı Dua
Kıyametin Alametleri
Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları
Cennete Girmek İçin Otuz Sebep
Müslümanın Bilmesi Gereken Konular
Faydalı Bilgiler
Hadis Fihristi
Önemli Bilgiler
Ahiret İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Cenaze İle İlgili Konular
Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar
Tevhid İle Alakalı Konular
Haramlar İle İlgili Konular
Albani Hakkındaki İftiralar
Bayramlar İle İlgili Konular
Rasulullah İle İlgili Konular
Geçmiş Ümmetlerin Kıssaları
Sakınılması Gereken Haramlar!
Sihir ve Cinler İle İlgili Konular
Kur’an’ı Kerim İle İlgili Konular
Hadis Kitaplarının Zayıf Hadisleri
Mezarlıkta Kur’an okunur mu...
Arkadaşına Gönder Sayfayı Yazdır

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

Soru: Bir kardeşimiz:

“Mezarlıkta Kur’an’ı Kerim okunur mu?” diye sormuş.

Cevap: Hayır, mezarlıkta Kur’an’ı Kerim okunmaz! Çünkü Kur’an’ı Kerim mezarlıkta okunması için indilirmemiştir!!!

Kabirler Niçin Ziyaret Edilir ve Orada Ne Yapılır?

a) Kabir ziyaretleri ziyaretçilerin kabirleri görerek ölümü hatırlayıp, dönüşlerinin cennet veya cehennem olacağını hesap ederek hazırlık yapmaları içindir. Hadislerde geçtiği gibi kabir ziyaretinden ilk maksat budur.

Bureyde (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Ben kabirleri ziyaretten sizi yasaklamıştım. Artık onları ziyaret ediniz. Çünkü kabirler sizlere ahireti hatırlatır. Kim kabir ziyareti yapmak istiyorsa yapsın, ancak batıl bir söz söylemesin’ buyurdu.”

Müslim 977/106, Ebu Davud 3235, Nesei 2031, 2032, 4441, 5667, 5668, 5669, Beyhaki 4/77, Ahmed 5/3, 50, 355, 356, 361

b) Mezarda yatanlara dua ve istiğfar ederek ölülerin bu ziyaret sebebiyle istifadesini sağlamaktır.

Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle demiştir:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Baki mezarlığına çıkıyor ve orada yatan ölülere dua ediyordu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e bu durumu sorduğunda Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Ben onlara dua etmekle emrolundum’ buyurdu.”

Müslim

Bu hadiste Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in kabir ziyareti yaptığı ve kabirleri ziyaret ederken ölülere sadece dua ettiğini ve onunla emrolunduğunu anlıyoruz. Yani Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ölüler Kur’an’ı Kerim okumaklar emrolunmamıştır!!!

Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle demiştir:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yanımda gecelediğinde gecenin sonunda Medine kabristanı Baki’ye çıkar ve şöyle dua ederdi:

‘Es-Selamu Aleykum Dare Kavmin Mü’minin. Ve Etakum Ma Tuadune Gaden. Mueccelin. Ve İnna İnşaallahu Bikum Lahikun. Allahummeğfirli Ehli Bakiil Garkadi.’

Duanın Manası: Selam sizlere ey mü’min topluluklar yurdunun sakinleri! Yarın meydana gelecek diye vad olunduğunuz şey ölüm size gelmiştir. Sizler, ölüm ile yeniden dirilme arası müddette bekletiliyorsunuz. Bizlerde inşallah sizlere kavuşacağız. Ey Allah’ım! Bakiu’l-Garkad Medine’de ki mezarlık ahalisine mağfiret eyle.”

Müslim 974/102, Nesei 2038, İbni Sünni 592, Beyhaki 4/79, Ahmed 6/180

Görüldüğü gibi bu hadisi şeriften de Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in kabir ziyaretinde ölülere Allah’tan bağışlanma talebinde bulunup, onlara dua ettiği anlaşılmaktadır.

Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Ya Rasulallah! Ölüler için nasıl dua edeyim? diye sordum. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Es-Selamu Ala Ehlid-Diyar Mine’l-Mü’minin ve’l-Müslimin. Ve Yerhamullahu’l-Müstakdimine vel-Muste’hirin ve İnna İnşaallahu Bikum Le Lahikûn dersin’ buyurdu”

Duanın Manası: Mü’minler ve Müslümanlar diyarının ahalisine selam olsun. Allah bizden evvel ölenlerle bizden sonra öleceklere rahmet etsin. Ve biz de inşallah sizlere muhakkak kavuşacağız.”

Müslim 947, Nesei 2036

Bureyde (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kabirlere çıktığı zaman sahabelere şu duaları öğretirdi:

‘Es-Selamu Aleykum Ehled-Diyar, Minel-Mü’minin ve’l-Müslimin. Entum Lena Faratun Nahnulekum Tebaun ve İnna İnşaallahu Le Lahikun. Es’elullahe Lena ve Lekum el-Afiyete’ derdi.”

Duanın Manası: Ey mü’minler ve Müslümanlar diyarının ahalisi, selam sizlere! İnşallah bizler de muhakkak sizlere kavuşacağız. Sizler bizim için öncüler, bizler de sizin için tabileriz. Allah’tan bize ve size afiyet dilerim.”

Müslim 975/104, Nesei 2039, İbni Mace 1457, İbni Sünni 589, Beyhaki 4/79, Ahmed 5/353

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kabristana gelerek:

‘Es-Selamu Aleykum Dare Kavmin Mü’minin. İnşaallahu Bikum Lahikun...’ dedi.”

Duanın Manası: Ey mü’minler yurdunun sakinleri, selam sizlere. İnşallah bizler de sizlere kavuşacağız.”

Müslim 249/39, Malik 1/28, Nesei 150, İbni Mace 4306, Beyhaki 4/78, Ahmed 2/300, 480

Osman (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ölen kimsenin defin işini bitirdiğinde:

‘Kardeşiniz için mağfiret isteyiniz. Hak kelime üzere kalması için de ona dua edin. Çünkü o şu anda sorguya çekilmektedir’ derdi.”

Ebu Davud 3221

İshak bin Rahuveyh (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Ölen kimse kabre gömüldüğünde velisinden sevdiği kimse gelir, yüzü tarafından ona selam verir, sonra kıbleye yönelerek onun için dua eder ve sonra gider.”

İbnu’l-Münzir 5/458

Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) ölünün defin işini tamamlayıp üzerinde ki toprağını düzelttiği zaman ayağa kalkar sonra onun için şöyle dua ederdi:

“Ey Allah’ım kulun Sana iade edildi. Ona şefkat gösterip merhamet et. Ey Allah’ım! Onun cisminden toprağı uzaklaştır. Ruhu için sema kapılarını aç. Onu güzel bir kabülle kabul et. Ey Allah’ım! Bu kulun ihsan sahibi ise, ihsanını kat kat eyle ve artır. Eğer hatalı ise, onun hatalarını bağışla ve onu affet.”

İbnu’l-Münzir 5/458

Kabir ziyaretlerinde Kur’an’ı Kerim okumaya gelince, Sahih Sünnette böyle bir şeyin aslı yoktur. Meseleyle ilgili Yukarıda geçen hadisi şerifler kabir ziyaretlerinde Kur’an okumanın meşru olmadığına işaret etmektedir. Kabir ziyaretlerinde Kur’an okumak meşru bir şey olsaydı, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) önce kendisi yapar sonra onu ümmetine emrederdi ve öğretirdi.

Özellikle Aişe (Radiyallahu Anha), Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e kabirleri ziyaret ederken ne söyleyeceğini sorduğunda dua etmesini söylemez, Kur’an’ı Kerim okumasını söylerdi. Buna karşılık Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Aişe (Radiyallahu Anha)’ya; ölülere selam vermesini, dua ve istiğfar etmesini söylemiştir.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Aişe (Radiyallahu Anha)’ya ne Fatiha ne Yasin ne de başka bir sure ve ayetlerini okumasını söylememiştir. Mezarda yatanlara Kur’an’ı Kerim okumak meşru olsaydı Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bunu Aişe (Radiyallahu Anha)’dan ve ümmetinden gizlemezdi. Çünkü usul ilminde kararlaştırılan kaideye göre; ihtiyaç anında açıklamayı tehir etmek asla caiz değildir.

Hal böyle iken mezarlarda Kur’an’ı Kerim okumak caiz olduğu halde Rasuli Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) efendimizin Aişe (Radiyallahu Anha)’dan onu gizlediği ve tehir ettiği asla düşünülemez. Kabir ziyaretlerinde Kur’an’ı Kerim okumanın meşru olmadığını teyit edip kuvvetlendiren delillerden biri de Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in:

‘Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Şüphesiz ki şeytan içinde Bakara Suresi okunan evden kaçar’ mealinde ki hadisidir.

Müslim 780/212, Tirmizi 2877, Ahmed 2/284, 337, 378

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu hadisiyle kabirlerin şeran Kur’an’ı Kerim okunacak yerler olmadığına işaret etmiştir. Bunun için Rasuli Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) efendimiz evlerde Kur’an’ı Kerim okumaya teşvik edip, evlerin içerisinde Kur’an’ı Kerim okumayarak mezarlığa çevrilmesini yasaklamıştır. Buna yakın manalı bir hadiste de Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Sünnet namazlarınızı evlerde kılınız, oraları kabristan edinmeyiniz.”

Müslim 777/209

Uyarı: Kabir ziyaretlerinde veya ölüyü defnettikten sonra Yasin, İhlâs, Fatiha vb. surelerin okunmasının caiz olduğunu iddia eden kimseler:

‘Ölülerinize Yasin okuyunuz’ anlamındaki hadisle delil getirmektedirler. Ancak delil olarak ileri sürdükleri bu ve benzeri hadisler zayıftır. Aynı zamanda Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in uygulamasına ve kabir ziyaretleriyle ilgili sahih hadislerine muhaliftir. Geçen sayfalarda onları zikretmiştik, o hadisleri burada tekrar etmeye gerek yok. Bu hadislerin zayıflığını öğrenmek ve mevzu ile ilgili geniş bilgi için şu kaynaklara bakılabilir.

Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) Ahkamu’l-Cenaiz 241-245

Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) el-İrva 688

Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) Silsiletu’d-Daife 1246

İbni Cevzi el-Mevzuat 3/239

Suyûti el-Laliu’l-Mesnua 2/440

İbni Arak Tenzihu’ş-Şeria 2/373

Bu Sayfa 5777 Kez Okundu
 Sayfa Başı 
Sahih Hadisler - Kur’an ve Sahih Sünnet
www.hadisler.com | www.sahihhadisler.com | www.sahihhadisler.net