Ana Sayfa Gayemiz Kur’an’ı Kerim Dinle Kur’an’ı Kerim Arapça Kur’an’ı Kerim Türkçe Soru Gönder
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilinceye kadar her kez, sadakasının gölgesinde olacaktır!" İbni Hibban 3310, İbni Huzeyme 2431
Ana Menü
Ayetler
Hadisler
Dualar
Sahabe Hayatı
Kur’an’dan Kıssalar
İlmihal
İman İle İlgili Konular
Abdest İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Zekat İle İlgili Konular
Oruç İle İlgili Konular
Hac İle İlgili Konular
Cihad İle İlgili Konular
Alış Veriş İle İlgili Konular
Nikah İle İlgili Konular
Boşanma İle İlgili Konular
Kıyafetler İle İlgili Konular
Yiyecek ve İçecekler İle İlgili Konular
Cinayetler İle İlgili Konular
Kitaplar
Esmau’l-Hüsna
Ahkamu’l-Cenaiz
Nimetlerin Şükrü
Cennetin Köşkleri
Mü’minin Silahı Dua
Kıyametin Alametleri
Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları
Cennete Girmek İçin Otuz Sebep
Müslümanın Bilmesi Gereken Konular
Faydalı Bilgiler
Hadis Fihristi
Önemli Bilgiler
Ahiret İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Cenaze İle İlgili Konular
Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar
Tevhid İle Alakalı Konular
Haramlar İle İlgili Konular
Albani Hakkındaki İftiralar
Bayramlar İle İlgili Konular
Rasulullah İle İlgili Konular
Geçmiş Ümmetlerin Kıssaları
Sakınılması Gereken Haramlar!
Sihir ve Cinler İle İlgili Konular
Kur’an’ı Kerim İle İlgili Konular
Hadis Kitaplarının Zayıf Hadisleri
Kişinin zekerine şehvetle dokunması veya...
Arkadaşına Gönder Sayfayı Yazdır

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

Soru: Bir kardeşimiz:

“Şehvet haricinde zekeri kaşımak yanlışlıkla dokunmak abdesti bozar mı? Ben bozar ve bozmaz şeklinde hadisler okudum. Doğrusu hangisidir?” diye sormuş.

Cevap: Bu hususta doğru olan görüş, kişinin zekerine şehvetle dokunması veya dokunduğunda vücudunun harekete geçmesi onun abdestini bozar, dokunmanın şehvetle olmaması yahut dokunmada herhangi bir hareketin meydana gelmemesi onun abdestini bozmaz şeklindeki görüştür.

(1) Abdullah bin Ebu Bekir (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Babam ve Urve, nelerden abdest alıyorlar hususunu müzakere ettiler. Urve bir çok şeyi zikretti, hatta zekere el sürmeden de abdestin gerektiğini söyledi. Babam:

−Onu işitmemiştim dedi. Urve şöyle devam etti:

−Bana Mervan, Busre’den rivayet etti. Busre (Radiyallahu Anh) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in:

‘Zekerine el süren kimse abdest alsın’ dediğini rivayet etmiştir. Mervan’a:

−Busre’ye haberci gönder dedik. O, Busre’ye muhafız veya bir adam gönderdi. Haberci bize bu hadis ile geldi.”

İbnu’l-Carud: 16, Ebu Davud: 181, Nesei: 163, Tirmizi: 82, Darimi: 1/185, İbni Mace: 481-482, Tayalisi: 1657, İbni Hibban: 1112, Darekutni: 1/147-148, Hakim: 1/138, Beyhaki: 1/128, Ahmed: 2/223, Albâni İrva: 116

(2) Ümmü Habibe (Radiyallahu Anha) şöyle rivayet etti:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:

‘Herkim fercine el sürerse abdest alsın’ buyurdu.”

İbni Mace: 481, Beyhaki: 1/130, Albâni İrva: 117

(3) Kays bin Talk babasından rivayet ederek şöyle dedi:

“Talk bin Ali, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e zekere dokunmayı sordu. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onda abdest almayı gerekli görmedi.”

İbnu’l-Carud: 20, Ebu Davud: 182, İbni Mace: 483, Darekutni: 1/148, Ahmed: 4/23

(4) Kays bin Talk babasından rivayet ederek şöyle dedi:

“Biz Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanında oturuyor idik. Bedeviye benzer bir adam geldi ve:

−Ya Rasulallah, namazda iken bir kimsenin zekerine el sürmesi hakkında görüşün nedir? dedi. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona:

−‘O ancak senden bir et parçasıdır veya senden bir cüzdür’ buyurdu.”

İbnu’l-Carud: 21, Ebu Davud: 183, Nesei: 165, Tirmizi: 85, İbni Hibban Mevarid: 207

Sonuç:

Bu hususta doğru olan görüş, kişinin fercine şehvetle dokunması veya dokunduğunda vücudunun harekete geçmesi onun abdestini bozar, dokunmanın şehvetle olmaması yahut dokunmada herhangi bir hareketin meydana gelmemesi onun abdestini bozmaz şeklindeki görüştür.

Dokunduğunda kişinin abdestini bozacağını ifade eden hadislerle, dokunmayla abdestin bozulmayacağını ifade eden hadislerin arasını cem etmede Tirmizi’yi şerheden Ahmed Şakir (Rahmetullahi Aleyh)’in şu izahını nakletmek istiyoruz:

“Biz bu meselede, Ehli sünnetin usullerinden olan “İki nassın arasını cem etmek mümkün iken neshe gitmek caiz değildir” usulü ile amel ederek, bu iki hadisten biriyle amel edip diğerini amelden düşürme yerine, ikisinin arasını cem edip ikisiyle de amel etme yönünü tercih ettik.

Böyle yapıldığında bu iki hadisle de amel edilmiş olur. Yani, Busre hadisini şehvetle dokunma veya dokunduğunda vücudun harekete geçmesi ve uyanmasına hamletmek; Talk bin Ali hadisini de mücerret dokunmaya örneğin kişinin vücudundan herhangi bir yeri kaşıyıp dokunması gibi hamletmek en uygun olandır.”

Tirmizi Ahmed Şakir Baskısı: 85

Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) bu hususla ilgili olarak şöyle demektedir:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in:

‘O senden sadece bir parçadır’ ifadesinde abdesti gerektirmeyen dokunma, şehvete bitişmeyen dokunma olduğuna latif bir işaret vardır. Çünkü bu durumda kişinin fercine dokunması, vücudundan başka bir uzva dokunmasına benzer. Ancak kişi fercine şehvetle dokunduğunda, vücudundan diğer bir uzvuna dokunduğuna benzemez.

Çünkü adet olarak kişi kendi vücuduna dokunduğunda şehvete gelmez. Görüldüğü gibi bu açık bir husustur. Dolayısıyla Talk bin Ali hadisi “Nasıl olursa olsun dokunma abdesti bozmaz” diyen Hanefilerin görüşü lehine delil değildir. Aksine hadis, şehvetsiz dokunma abdesti bozmaz diyenlerin görüşünün lehine bir delildir.

Şehvetle dokunmaya gelince, Busre hadisinin delaletiyle abdesti bozar. Bu şekilde iki hadisin arası cem edilmiş olur...”

Albânî Tamamu’l-Minne: 103

Bu görüş aynı zamanda, Şeyhülislam İbni Teymiye (Rahmetullahi Aleyh)’in görüşüdür.

Mecmu Fetâva: 21/241, İhtiyaratı’l-Fikhiyye: 1/145

Bu Sayfa 8547 Kez Okundu
 Sayfa Başı 
Sahih Hadisler - Kur’an ve Sahih Sünnet
www.hadisler.com | www.sahihhadisler.com | www.sahihhadisler.net