Ana Sayfa Gayemiz Kur’an’ı Kerim Dinle Kur’an’ı Kerim Arapça Kur’an’ı Kerim Türkçe Soru Gönder
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilinceye kadar her kez, sadakasının gölgesinde olacaktır!" İbni Hibban 3310, İbni Huzeyme 2431
Ana Menü
Ayetler
Hadisler
Dualar
Sahabe Hayatı
Kur’an’dan Kıssalar
İlmihal
İman İle İlgili Konular
Abdest İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Zekat İle İlgili Konular
Oruç İle İlgili Konular
Hac İle İlgili Konular
Cihad İle İlgili Konular
Alış Veriş İle İlgili Konular
Nikah İle İlgili Konular
Boşanma İle İlgili Konular
Kıyafetler İle İlgili Konular
Yiyecek ve İçecekler İle İlgili Konular
Cinayetler İle İlgili Konular
Kitaplar
Esmau’l-Hüsna
Ahkamu’l-Cenaiz
Nimetlerin Şükrü
Cennetin Köşkleri
Mü’minin Silahı Dua
Kıyametin Alametleri
Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları
Cennete Girmek İçin Otuz Sebep
Müslümanın Bilmesi Gereken Konular
Faydalı Bilgiler
Hadis Fihristi
Önemli Bilgiler
Ahiret İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Cenaze İle İlgili Konular
Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar
Tevhid İle Alakalı Konular
Haramlar İle İlgili Konular
Albani Hakkındaki İftiralar
Bayramlar İle İlgili Konular
Rasulullah İle İlgili Konular
Geçmiş Ümmetlerin Kıssaları
Sakınılması Gereken Haramlar!
Sihir ve Cinler İle İlgili Konular
Kur’an’ı Kerim İle İlgili Konular
Hadis Kitaplarının Zayıf Hadisleri
Necm suresi 39. ayetin anlamı nedir...
Arkadaşına Gönder Sayfayı Yazdır

الْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ

Soru: Bir hanımefendi:

“Necm suresi 39. ayetin anlamı nedir?” diye sormuş.

Cevap: Öncelikle ayetin meali şöyledir.

Allah (Azze ve Celle) şöyle buyuruyor:

“Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur.”

Necm: 39

Yani bir insan başkasının günahından dolayı hesaba çekilmeyeceği gibi, kendi çalışmasının dışında bir şeyle sevap kazanamaz. Çünkü Allah (Azze ve Celle) şöyle buyuruyor:

“Herkesin kazandığı iyilik kendilerine, kötülük de kendi aleyhinedir...”

Bakara: 286

Ayete ilk bakışta “İnsana çalışmasından başkası yoktur.” mânâsı anlaşılsa da, insana gerek dünyada gerek ahirette kazancından başka Allah tarafından verilen nice rahmet ve ilâhî bağışların bulunduğunda da şüphe yoktur.

Ayrıca yardımlaşmanın emrolunduğu, dünya ve ahirette de fayda sağladığı bilinmektedir. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şefaatı, meleklerin istiğfârı, dirilerin ölüler için dua ve sadakaları gibi insanın kendi amelinden olmamakla beraber faydalı olduğu bilinen karşılıksız işlere gelince, bütün bunların fayda sağlaması, insanın kendi ameli olan imana ve dine bağlılığına dayanır. İman olmayınca hiçbir şeyin faydası olamayacağı için, bunlarda da faydalı olan yine kendi gayret ve amelidir.

Selman (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Yaşayanların amelinden üç tanesi ölülerin lehine (ecir olarak) devam eder:

1-Arkasından kendisine dua eden salih bir nesil bırakan kimse. Onların duası o kimseye ecir olarak yazılır.

2-Faydası devamlı olan bir sadaka yapan kimse. Bu şahsın sadakası onun faydası devam ettiği müddetçe ölümünden sonra kendisine ecir olarak yazılmaya devam eder.

3-İlim öğreten kimsenin ecri de o ilimle amel edildiği sürece amel edenlerin ecrinden bir şey noksanlaşmaksızın o kimseye yazılmaya devam eder’ buyurdu.”

Tabarani Mucemul Kebir: 6181, Albani Sahihul Cami: 888

Burada Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in saydığı üç davranış, aslında insanın kendi amellerinin bir bölümüdür.

İmam Şafii (Rahmetullahi Aleyh) ve âlimlerin çoğu bu ayete dayanarak ölülerin arkasından okunan Kur’an’ın sevabının onlara ulaşmayacağını ileri sürmüşlerdir. Çünkü başkaları tarafından okunan Kur’an o ölülerin kişisel ameli, öz kazanımı değildir.

Bundan dolayı Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hayatı boyunca ölülerin arkasından Kur’an okumamıştır ve ümmetine de ölülerin arkasından Kur’an okumayı emretmemiştir. Hiçbir sahabede ölülerin arkasından Kur’an okumamış ve bu anlama gelecek bir söz söylememiştir.

Yalnız ölünün arkasından yapılan duanın ve verilen sadakanın sevabı ona ulaşır. Bunun böyle olduğuna dair hem âlimler arasında görüş birliği hem de Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in açık beyanı vardır.

Bu Sayfa 6458 Kez Okundu
 Sayfa Başı 
Sahih Hadisler - Kur’an ve Sahih Sünnet
www.hadisler.com | www.sahihhadisler.com | www.sahihhadisler.net