Ana Sayfa Gayemiz Kur’an’ı Kerim Dinle Kur’an’ı Kerim Arapça Kur’an’ı Kerim Türkçe Soru Gönder
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilinceye kadar her kez, sadakasının gölgesinde olacaktır!" İbni Hibban 3310, İbni Huzeyme 2431
Ana Menü
Ayetler
Hadisler
Dualar
Sahabe Hayatı
Kur’an’dan Kıssalar
İlmihal
İman İle İlgili Konular
Abdest İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Zekat İle İlgili Konular
Oruç İle İlgili Konular
Hac İle İlgili Konular
Cihad İle İlgili Konular
Alış Veriş İle İlgili Konular
Nikah İle İlgili Konular
Boşanma İle İlgili Konular
Kıyafetler İle İlgili Konular
Yiyecek ve İçecekler İle İlgili Konular
Cinayetler İle İlgili Konular
Kitaplar
Esmau’l-Hüsna
Ahkamu’l-Cenaiz
Nimetlerin Şükrü
Cennetin Köşkleri
Mü’minin Silahı Dua
Kıyametin Alametleri
Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları
Cennete Girmek İçin Otuz Sebep
Müslümanın Bilmesi Gereken Konular
Faydalı Bilgiler
Hadis Fihristi
Önemli Bilgiler
Ahiret İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Cenaze İle İlgili Konular
Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar
Tevhid İle Alakalı Konular
Haramlar İle İlgili Konular
Albani Hakkındaki İftiralar
Bayramlar İle İlgili Konular
Rasulullah İle İlgili Konular
Geçmiş Ümmetlerin Kıssaları
Sakınılması Gereken Haramlar!
Sihir ve Cinler İle İlgili Konular
Kur’an’ı Kerim İle İlgili Konular
Hadis Kitaplarının Zayıf Hadisleri
Kadın hayızlı iken Kur’an’ı Kerim okuyabilir...
Arkadaşına Gönder Sayfayı Yazdır

الْحَمْدُ ِللهِ وَحْدَهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ

Soru: Bir kardeşimiz:

“Bazı kimseler, kadın hayızlı iken Kur’an’ı Kerim okuyabilir diyorlar. Bundan dolayı camilerde hayızlı kadınlar Kur’an’ı Kerim okuyorlar. Ben vicdan azabı çekiyorum onları ikna etmem için bana yardım eder misiniz” diye sormuş.

Cevap: Kadın hayızlı iken Kur’an’ı Kerim okuyamaz, çünkü haramdır.

1) Hâkim bin Hizam (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) beni Yemen’e gönderdiğinde:

‘Kur’an’a abdestli olmanın dışında sakın el sürme’ buyurdu.”

Tabarani Mucemu’l-Kebir: 3135, Darekutni: 1/122-6

2) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Kur’an’a sadece abdestliler el sürebilir’ buyurmuştur.”

Tabarani Mucemu’l-Kebir: 13217, Tabarani Mucemu’s-Sagir: 1/89, Darekutni: 1/121-3, Beyhaki: 1/88

3) Osman bin Ebi’l-As (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘...Kur’an’a abdestli olmanın dışında sakın el sürme’ buyurmuştur.”

Tabarani Mucemu’l-Kebir: 8336, İbni Ebi Davud el-Mesahif: 5/12-2

4) Amr bin Hazm (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Yemen ehline helal ve haramları bildiren bir mektup yazdı. Onun içinde Kur’an’a sadece abdestliler el sürebilir, hükmü de yazılıydı.”

Darekutni: 1/122-4/121-1, Beyhaki: 4/89, İbni Hibban 6559, İbni Hibban El-Mevarid: 793, Hâkim: 1/395

Bu hadisleri Muhammed Nâsıruddin el-Albânî (Rahmetullahi Aleyh) mükemmel bir şekilde tahric etmiş sonra da özet olarak şöyle demiştir:

“Bu hadislerin sahihliğinde gönül mutmaindir. Özellikle sünnet İmam Ahmed bin Hanbel (Rahmetullahi Aleyh) ve arkadaşı İmam İshak bin Rahuveyh (Rahmetullahi Aleyh) bu hadisleri hüccet kabul edip sahihlemişlerdir.”

Albâni İrva: 1/158-159

5) Ebu Zubeyr (Rahmetullahi Aleyh) dedi ki:

“Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma)’ya:

−Hayız ve nifaslı kadın Kur’an’ı Kerim’den bir şey okuyabilir mi diye sordum? Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma):

Hayır dedi.”

İbnu’l-Munzir Evsad: 2/96-97, Beyhaki: 1/309

6) Muhammed bin Sirîn (Rahmetullahi Aleyh):

“Hayızlı kadın Kur’an okuyamaz dedi.”

İbni Ebi Şeybe: 1/126

7) Amir eş-Şabi (Rahmetullahi Aleyh):

“Cünüp ve hayızlı Kur’an okuyamaz dedi.”

İbni Ebi Şeybe: 1/125

8) Ebu’l-Aliye (Rahmetullahi Aleyh):

“Hayızlı kadın Kur’an okuyamaz dedi.”

İbni Ebi Şeybe: 1/126

9) Ebu Vail (Rahmetullahi Aleyh):

“Cünüp ve hayızlı Kur’an okuyamaz dedi.”

İbni Ebi Şeybe: 1/125

10) İbni Cüreyc (Rahmetullahi Aleyh) dedi ki:

“Âtâ (Rahmetullahi Aleyh)’e:

−Hayızlı ve cünüp olan Kur’an’dan ne okuyabilir? dedim. Âtâ (Rahmetullahi Aleyh):

−Hayızlı kadın Kur’an’dan hiçbir şey okuyamaz... dedi.”

Abdurrezzak: 1303, İbnu’l-Munzir Evsad: 2/97

11) Ma’mer (Rahmetullahi Aleyh) dedi ki:

“Zuhri (Rahmetullahi Aleyh)’e:

−Hayızlı kadın ve cünüp olan Allah’ı zikreder mi? dedim. Zuhri (Rahmetullahi Aleyh):

−Evet dedi. Ben:

−Kur’an okuyabilir mi? dedim. Zuhri (Rahmetullahi Aleyh):

−Hayır dedi. Ma’mer devamla Hasanu’l-Basri ve Katâde (Rahmetullahi Aleyh):

‘Hayızlı kadın ve cünüp kimse Kur’an’dan bir şey okuyamaz diyorlardı.”

Abdurrezzak: 1302, İbnu’l-Munzir Evsad: 2/96

12) İbrahim en-Nahaî, İbni Cubeyr (Rahmetullahi Aleyh) gibi imamlar:

“Hayızlı kadın Kur’an’dan hiçbir şey okuyamaz dediler...”

İbnu’l-Munzir Evsad: 2/97

13) İmam Şafii (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Cünüp ve hayızlı Kur’an’dan hiç bir şey okuyamaz.”

İbnu’l-Munzir Evsad: 2/97

14) İmam Nevevi (Rahmetullahi Aleyh) bu ifadeye binaen Şerhu’l-Mühezzeb’de şöyle demektedir:

“Cünüp ve hayızlı kimsenin ister az olsun, ister çok olsun Kur’an’dan bir şey okuması haramdır.”

İbni Teymiye

Özet: İmam Ahmed, İmam Ebu Hanife, İmam Şafii ve İbni Teymiye gibi âlimler, hayız ve nifas halindeki kadına âdet kanı kesilip yıkanmadan Kur’an’ı Kerim okuması haramdır demişlerdir. Allah (Azze ve Celle) hepsinden razı olsun.

Bu Sayfa 8576 Kez Okundu
 Sayfa Başı 
Sahih Hadisler - Kur’an ve Sahih Sünnet
www.hadisler.com | www.sahihhadisler.com | www.sahihhadisler.net