Ana Sayfa Gayemiz Kur’an’ı Kerim Dinle Kur’an’ı Kerim Arapça Kur’an’ı Kerim Türkçe Soru Gönder
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kıyamet günü insanlar arasında hüküm verilinceye kadar her kez, sadakasının gölgesinde olacaktır!" İbni Hibban 3310, İbni Huzeyme 2431
Ana Menü
Ayetler
Hadisler
Dualar
Sahabe Hayatı
Kur’an’dan Kıssalar
İlmihal
İman İle İlgili Konular
Abdest İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Zekat İle İlgili Konular
Oruç İle İlgili Konular
Hac İle İlgili Konular
Cihad İle İlgili Konular
Alış Veriş İle İlgili Konular
Nikah İle İlgili Konular
Boşanma İle İlgili Konular
Kıyafetler İle İlgili Konular
Yiyecek ve İçecekler İle İlgili Konular
Cinayetler İle İlgili Konular
Kitaplar
Esmau’l-Hüsna
Ahkamu’l-Cenaiz
Nimetlerin Şükrü
Cennetin Köşkleri
Mü’minin Silahı Dua
Kıyametin Alametleri
Tüm Detaylarıyla İmanın Şartları
Cennete Girmek İçin Otuz Sebep
Müslümanın Bilmesi Gereken Konular
Faydalı Bilgiler
Hadis Fihristi
Önemli Bilgiler
Ahiret İle İlgili Konular
Namaz İle İlgili Konular
Cenaze İle İlgili Konular
Tavsiye Ettiğimiz Kitaplar
Tevhid İle Alakalı Konular
Haramlar İle İlgili Konular
Albani Hakkındaki İftiralar
Bayramlar İle İlgili Konular
Rasulullah İle İlgili Konular
Geçmiş Ümmetlerin Kıssaları
Sakınılması Gereken Haramlar!
Sihir ve Cinler İle İlgili Konular
Kur’an’ı Kerim İle İlgili Konular
Hadis Kitaplarının Zayıf Hadisleri
Kur’an’da Geçen Allah’ın İsimleri
Arkadaşına Gönder Sayfayı Yazdır

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْدُ

Kur’an’ı Kerim’de Geçen Allah’ın İsimleri

1) el-AFUVV

( الْعَفُوّ )

Manası: “Çok affeden, bağışlayan.”

Nisâ 43

2) el-A’LÂ

( الأَعْلَى )

Manası: “En yüksek, en yüce, en şerefli.”

Ağlâ 1

3) el-ÂHİR

( الآخِرُ )

Manası: “Son, nihayet, sonuncu.”

Hadîd 3

4) el-ÂLİM

( الْعَالِمُ )

Manası: “Bilen, bilgin, âlim.”

Haşr 22

5) el-ALÎM

( الْعَلِيمُ )

Manası: “Çok bilen, çok bilgili.”

Sebe 26

6) el-ALİYY

( الْعَلِىُّ )

Manası: “Yüksek, kadri yüce, şerefli.”

Sebe 23

7) ALLAH

( الله )

Manası: “Ulûhiyete mahsus sıfatların hepsini kendinde toplamış bulunan, ibadet edilen.”

Fâtiha 1

8) el-AZÎM

( الْعَظِيمُ )

Manası: “Büyük, yüce, azamet sahibi.”

Vâkıa 96

9) el-AZÎZ

( الْعَزِيزُ )

Manası: “Üstün, şerefli, kuvvetli, varlığı nâdir.

Haşr 23

10) el-BÂRİ

( الْبَارِىءُ )

Manası: “Yaratıcı, hâlık.”

Haşr24

11) el-BASÎR

( الْبَصِيرُ )

Manası: “Görücü, gören.”

Feth 24

12) el-BÂTIN

( الْبَاطِنُ )

Manası: “Gizli olan, gizli ve sır olan şeyleri bilen.

Hadîd 3

13) el-BERR

( الْبَرُّ )

Manası: “Hayırlı, lütufkâr, iyilik, şefkat ve ihsan sahibi.”

Tûr 28

14) el-CEBBÂR

( الْجَبَّارُ )

Manası: “İkrah eden, zorâki yaptıran.”

Haşr 23

15) el-EHAD

( الأَحَدُ )

Manası: “Bir, biricik, benzeri olmayan.”

İhlâs 1

16) el-EKREM

( الأَكْرَمُ )

Manası: “En cömert, en çok kerem sahibi.”

Alak 3

17) el-EVVEL

( الأَوَّلُ )

Manası: “Birinci, ilk, evvel.”

Hadîd 3

18) el-FETTÂH

( الْفَتَّاحُ )

Manası: “Açan, çok iyi açıcı, kullara rızık kapılarını açan, insanlar arasında hükmeden.”

Sebe 26

19) el-ĞAFFÂR

( الْغَفَّارُ )

Manası: “Çokca bağışlayan, affeden.”

Gâfir 42

20) el-ĞAFÛR

( الْغَفُورُ )

Manası: “Çokca bağışlayan, affeden.”

Şûrâ 23

21) el-ĞANİYY

( الْغَنِيُّ )

Manası: “Zengin, başkasına muhtaç olmayan.

Muhammed 38

22) el-HABÎR

( الْخَبِيرُ )

Manası: “Her şeyden haberi olan, haberdar.”

Haşr 18

23) el-HAFİYY

( الْحَفِىُّ )

Manası: “Çokca ikram eden, lütufkâr.”

Meryem 47

24) el-HÂFİZ

( الْحَافِظُ )

Manası: “Koruyan, muhafaza eden, hâmi.”

Yûsuf 64

25) el-HAFÎZ

( الْحَفِيظُ )

Manası: “Emin, hafızası iyi olan, unutmayan.”

Hûd 57

26) el-HAKÎM

( الْحَكِيمُ )

Manası: “Hikmet sahibi, âlim, bilgin.”

Haşr 24

27) el-HAKK

( الْحَقُّ )

Manası: “Hak, gerçek.”

Yûnus 32

28) el-HÂLİK

( الْخَالِقُ )

Manası: “Örneksiz olarak yaratan, var eden.”

Haşr 24

29) el-HALÎM

( الْحَلِيمُ )

Manası: “Yumuşaklıkla muamele eden, eza ve cefaya tahammül eden.”

Ahzâb 51

30) el-HALLÂK

( الْخَلاَّقُ )

Manası: “Örneksiz olarak yaratan, var eden.”

Yâsin 81

31) el-HAMÎD

( الْحَمِيدُ )

Manası: “Övülmeye değer, hamd edilen.”

Şûrâ 28

32) el-HASÎB

( الْحَسِيبُ )

Manası: “Hesab gören, hesaba çeken ve kar-şılık verme hususunda kâfi olan.”

Nisâ 6

33) el-HAYY

( الْحَىُّ )

Manası: “Diri, hayat sahibi.”

Bakara 255

34) el-İLÂH

( الإِلهُ )

Manası: “Kulluk edilen, ibadet edilen.”

Zuhruf 84

35) el-KÂDİR

( الْقَادِرُ )

Manası: “Güç yetiren, güçlü.”

Enâm 37

36) el-KADÎR

( الْقَدِيرُ )

Manası: “Güç yetiren, güçlü.”

Haşr 6

37) el-KAHHÂR

( الْقَهَّارُ )

Manası: “Karşı konulmaz, yenen, gâlip, zorlayan.”

Gâfir 16

38) el-KÂHİR

( الْقَاهِرُ )

Manası: “Karşı konulmaz, yenen, gâlip, zorlayan.”

Enâm 18

39) el-KARÎB

( الْقَرِيبُ )

Manası: “Yakın olan.”

Sebe 50

40) el-KAVİYY

( الْقَوِىُّ )

Manası: “Kuvvetli, güçlü.”

Şûrâ 19

41) el-KAYYÛM

( الْقَيُّومُ )

Manası: “Herşeyi koruyan, tutan, idare eden.”

Bakara 255

42) el-KEBÎR

( الْكَبِيرُ )

Manası: “Büyük olan, kadri yüce.”

Nisâ 34

43) el-KERÎM

( الْكَرِيْمُ )

Manası: “Cömert, kerem sahibi.”

Neml 40

44) el-KUDDÛS

( الْقُدُّوسُ )

Manası: “Bütün noksanlıklardan münezzeh olan, temiz, kutsal.”

Haşr 23

45) el-LATÎF

( اللَّطِيفُ )

Manası: “Yumuşaklık ve lütufla iyilik eden, ihsan edici, merhamet eden.”

Mülk 14

46) el-MECÎD

( الْمَجِيدُ )

Manası: “Şanı yüce, şeref sahibi.”

Hûd 73

47) el-MELİK

( الْمَلِكُ )

Manası: “Mülk sahibi, hükümdar.”

Haşr 23

48) el-MELÎK

( الْمَلِيكُ )

Manası: “Mülk sahibi, hükümdar.”

Kamer 55

49) el-METÎN

( الْمَتِينُ )

Manası: “Sağlam ve güçlü olan, sâbit, kâvi.”

Zâriyat 58

50) el-MEVLÂ

( الْمَوْلَى )

Manası: “Efendi, sahip, veli.”

Bakara 286

51) el-MUBÎN

( الْمُبِينُ )

Manası: “Açık, net ve aşikâr olan.”

Nûr 25

52) el-MUCÎB

( الْمُجِيبُ )

Manası: “İcâbet eden, kabul eden.”

Hûd 61

53) el-MUHEYMİN

( الْمُهَيْمِنُ )

Manası: “Gözeten, kontrol eden.”

Haşr 23

54) el-MUHÎT

( الْمُحِيطُ )

Manası: “İhata eden, kuşatan.”

Fussilet 54

55) el-MUKÎT

( الْمُقِيتُ )

Manası: “Rızık veren, güç yetiren.”

Nisâ 85

56) el-MUKTEDİR

( الْمُقْتَدِرُ )

Manası: “İktidar sahibi, gücü yeten.”

Kamer 55

57) el-MU’MİN

( الْمُؤْمِنُ )

Manası: “İman edenlere eminlik veren, güvenlik sağlayan, kullarının hak olan şeylerini tasdik eden.”

Haşr 23

58) el-MUSAVVİR

( الْمُصَوِّرُ )

Manası: “Şekil veren.”

Haşr 24

59) el-MUTEÂLİ

( الْمُتَعَالِ )

Manası: “En yüce, en yüksek.”

Ra’d 9

60) el-MUTEKEBBİR

( الْمُتَكَبَّرُ )

Manası: “Bütün büyüklük ve yücelik vasıflarını kendinde toplayan.”

Haşr 23

61) en-NASÎR

( النَّصِيرُ )

Manası: “Yardım eden.”

Enfal 40

62) er-RAHÎM

( الرَّحِيمُ )

Manası: “Merhamet eden, bağışlayan.”

Fâtiha 1

63) er-RAHMÂN

( الرَّحْمَانُ )

Manası: “Merhameti çokca olan.”

Rahmân 1

64) er-RAKÎB

( الرَّقِيبُ )

Manası: “Gözeten, murâkabe eden.”

Ahzâb 52

65) er-RAÛF

( الرَّءُوفُ )

Manası: “Çok esirgeyen, şefkat ve merhamet gösteren.”

Haşr 10

66) er-REZZÂK

( الرَّزَاقُ )

Manası: “Rızıkları yaratan, mahlukâtına bahşeden.”

Zâriyat 58

67) es-SAMED

( الصَّمَدُ )

Manası: “Her şey varlığını ve bekasını O’na borçludur. Her şey O’na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şeyin başvuracağı, yardım dileyeceği tek varlık O’dur.”

İhlâs 2

68) es-SELÂM

( السَّلامُ )

Manası: “Sâlim olan, selâmete çıkaran.”

Haşr 23

69) es-SEMÎ’

( السَّمِيعُ )

Manası: “İşiten, işitici.”

Nisâ 58

70) eş-ŞÂKİR

( الشَّاكِرُ )

Manası: “Karşılık veren.”

Bakara 158

71) eş-ŞEHÎD

( الشَّهِيدُ )

Manası: “Şâhid olan.”

Enâm 19

72) eş-ŞEKÛR

( الشَّكُورُ )

Manası: “Şükrün karşılığını veren.”

Şûrâ 23

73) et-TEVVÂB

( التَّوَّابُ )

Manası: “Tevbeleri çokca kabul eden.”

Nisâ 16

74) el-VÂHİD

( الْوَاحِدُ )

Manası: “Bir, tek, eşsiz, biricik.”

Gâfir 16

75) el-VÂRİS

( الْوَارِثُ )

Manası: “Bütün mahlûkât yok olduktan sonra bâki ve dâim olan.”

Enbiya 89

76) el-VÂSİ

( الْوَاسِعُ )

Manası: “Herşeyi kaplayan, rahmeti herşeye şâmil, lütfu geniş olan.”

Bakara 261

77) el-VEDÛD

( الْوَدُودُ )

Manası: “Mahlûkâtını çok seven, çok sevilen.”

Hûd 90

78) el-VEHHÂB

( الْوَهَّابُ )

Manası: “Çokca hibe eden, bağışlayıp veren.”

Âli İmrân 8

79) el-VEKÎL

( الْوَكِيلُ )

Manası: “Vekil, koruyucu, güvenip dayanılan.”

Âli İmrân 173

80) el-VELİYY

( الْوَلِيُّ )

Manası: “İşleri üzerine alıp icrasını yüklenen, dost.”

Şûrâ 28

81) ez-ZÂHİR

( الظَّاهِرُ )

Manası: “Varlığı açık olan, aşikâr.”

Hadîd 3

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Kategori:   Esmau’l-Hüsna

Bu Sayfa 26413 Kez Okundu
 Sayfa Başı 
Sahih Hadisler - Kur’an ve Sahih Sünnet
www.hadisler.com | www.sahihhadisler.com | www.sahihhadisler.net